top of page

BACKGROUND INFORMATION/AGTERGROND

OUR FOUNDATION/ONS FONDASIE

Dinamika is built on 4 pillars/ Dinamika is gebou op 4 pillare:

Academics/Akademie

Discipline/Dissipline

Holistic development/Holistiese ontwikkeling

Values/Waardes

28162091_1723921660984311_3272476148045363491_o.jpg
Teenage Students Raising Hands

OUR LANGUAGE POLICY/ ONS TAALBELEID

Dinamika is a parallel medium school that offers education in both Afrikaans and English/ Dinamika is 'n parallelmeduim skool wat onderrig in beide Afrikaans en Engels aanbied

OUR VALUES/ ONS WAARDES

In order for us to grow in the academic, sport, culture and leadership fields, our approach to everything we do is built on our core values./ Deur te groei op akademiese-, sport-, kultuur- en leierskapgebied word alles wat ons aanpak gebou op ons kernwaardes:

Pride/Trots

Excellence/Uitnemendheid

Inclusion/Insluiting

Respect/Respek

Accountability/Aanspreeklikheid

istockphoto-1017845550-612x612.jpg
School Background: Services
bottom of page