ACADEMICS/AKADEMIE

Here at Hoërskool Dinamika we have the following subjects available for gr 8 and 9 learners/ Hier by Hoërskool Dinamika het ons die volgende vakke beskikbaar vir ons Gr 8 en 9 leerders:

Afrikaans

English/Engels

Mathematics/Wiskunde

Life Orientation/Lewensoriëntering

Technology/Tegnologie

Economic and Management Science/Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Natural Sciences 1/Natuurwetenskappe 1

Natural Sciences 2/Natuurwetenskappe 2

Social Sciences /Socialewetenskappe 

Creative Arts/Skeppende Kunste 

Students Studying Outside
 
Professor & Students

OUR ACADEMICS

Grade 10-12

The following subjects are available for selection from  Gr10 onwards/ Die volgende vakke kan gekies word vanaf graad 10.


Official Home Languages / Amptelike Huistale 

Afrikaans Huistaal

English Home Language

Official First Additional Languages/ Amptelike Eerste Addisionele Tale

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

English First Additional Language

Mathematical Science/Wiskundige Wetenskappe

Mathematics/Wiskunde

Mathematics Literacy/Wiskundige Geletterdheid

Human and Social Studies/ Menslike en Sosiale studies

Life Orientation/Lewensoriëntering

Geography/Geografie

Agriculture/Landbou

Agricultural Technology/Landbou Tegnologie

Engineering and Technology/Ingenieurswese en Tegnologie

Electrical Technology/Elektriese Tegnologie

Engineering Graphic design/Ingeieursgrafika en -ontwerp

Physical, Computer and Life Sciences/ Fisiese, Rekenaar en Lewenswetenskappe

Computer Application Technology/Rekenaartoepassingstegnologie 

Information Technology/ Inligtingstegnologie

Life Sciences/ Lewenswetenskappe

Physical Sciences/Fisiese Wetenskappe

Business, Commerce and Management/Besigheid, Handel en Bestuur

Business Studies/Besigheidstudies

Economics/Ekonomie

Accounting/Rekeningkunde

Culture and Arts/Kultuur en Kunste

Visual Arts/Visuele Kunste

Dramatic Arts/ Dramatiese Kunste

Service/Dienste

Hospitality studies/Gasvryheidstudies

Tourism/Toerisme

 
Professor & Students

TOP 10

At Hoërskool Dinamika we reward  our Top 20 learners each term to encourage and congradulate them on their hard work./ By Hoërskool Dinamika beloon ons die Top 20 leerders elke kwartaal om hul te motiveer en geluk te wens met hul harde werk.

 

BAIE GELUK AAN DIE KLAS VAN 2021 MET HUL PUIK AKADEMIESE PRESTASIES.
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 2021 ON THEIR EXCELLENT ACADEMIC ACHIEVEMENTS.

272261151_4906816702694775_953788090673175921_n_edited.jpg
272257222_4906817032694742_8078175867393277541_n_edited.jpg
272253876_4906817322694713_5154661696268102371_n_edited.jpg
272215691_4906817559361356_5007104138379955085_n_edited.jpg
272241193_4906817772694668_1998160746151031775_n_edited.jpg
272518835_4906817922694653_2548449476938275512_n (1)_edited.jpg
272304572_4906820239361088_2516302475216813546_n_edited.jpg
272424974_4906820482694397_2258567514319622372_n_edited.jpg
272276099_4906820696027709_4494229945461785812_n_edited.jpg
272449779_4906820922694353_2656233753382965076_n_edited.jpg
272204574_4906821129360999_7636827861424767018_n_edited.jpg
272437303_4906821356027643_4743397633368584685_n_edited.jpg