top of page

ACADEMICS/AKADEMIE

Here at Hoërskool Dinamika we have the following subjects available for gr 8 and 9 learners/ Hier by Hoërskool Dinamika het ons die volgende vakke beskikbaar vir ons Gr 8 en 9 leerders:

Afrikaans

English/Engels

Mathematics/Wiskunde

Life Orientation/Lewensoriëntering

Technology/Tegnologie

Economic and Management Science/Ekonomiese Bestuurswetenskappe

Natural Sciences 1/Natuurwetenskappe 1

Natural Sciences 2/Natuurwetenskappe 2

Social Sciences /Socialewetenskappe 

Creative Arts/Skeppende Kunste 

Students Studying Outside
Academics/Akademie: Academics
Professor & Students

OUR ACADEMICS

Grade 10-12

The following subjects are available for selection from  Gr10 onwards/ Die volgende vakke kan gekies word vanaf graad 10.


Official Home Languages / Amptelike Huistale 

Afrikaans Huistaal

English Home Language

Official First Additional Languages/ Amptelike Eerste Addisionele Tale

Afrikaans Eerste Addisionele Taal

English First Additional Language

Mathematical Science/Wiskundige Wetenskappe

Mathematics/Wiskunde

Mathematics Literacy/Wiskundige Geletterdheid

Human and Social Studies/ Menslike en Sosiale studies

Life Orientation/Lewensoriëntering

Geography/Geografie

Agriculture/Landbou

Agricultural Technology/Landbou Tegnologie

Engineering and Technology/Ingenieurswese en Tegnologie

Electrical Technology/Elektriese Tegnologie

Engineering Graphic design/Ingeieursgrafika en -ontwerp

Physical, Computer and Life Sciences/ Fisiese, Rekenaar en Lewenswetenskappe

Computer Application Technology/Rekenaartoepassingstegnologie 

Information Technology/ Inligtingstegnologie

Life Sciences/ Lewenswetenskappe

Physical Sciences/Fisiese Wetenskappe

Business, Commerce and Management/Besigheid, Handel en Bestuur

Business Studies/Besigheidstudies

Economics/Ekonomie

Accounting/Rekeningkunde

Culture and Arts/Kultuur en Kunste

Visual Arts/Visuele Kunste

Dramatic Arts/ Dramatiese Kunste

Service/Dienste

Hospitality studies/Gasvryheidstudies

Tourism/Toerisme

Academics/Akademie: Academics
Professor & Students

TOP 10

At Hoërskool Dinamika we reward  our Top 20 learners each term to encourage and congradulate them on their hard work./ By Hoërskool Dinamika beloon ons die Top 20 leerders elke kwartaal om hul te motiveer en geluk te wens met hul harde werk.

Academics/Akademie: Academics

BAIE GELUK AAN DIE KLAS VAN 2021 MET HUL PUIK AKADEMIESE PRESTASIES.
CONGRATULATIONS TO THE CLASS OF 2021 ON THEIR EXCELLENT ACADEMIC ACHIEVEMENTS.

272261151_4906816702694775_953788090673175921_n_edited.jpg
272257222_4906817032694742_8078175867393277541_n_edited.jpg
272253876_4906817322694713_5154661696268102371_n_edited.jpg
272215691_4906817559361356_5007104138379955085_n_edited.jpg
272241193_4906817772694668_1998160746151031775_n_edited.jpg
272518835_4906817922694653_2548449476938275512_n (1)_edited.jpg
272304572_4906820239361088_2516302475216813546_n_edited.jpg
272424974_4906820482694397_2258567514319622372_n_edited.jpg
272276099_4906820696027709_4494229945461785812_n_edited.jpg
272449779_4906820922694353_2656233753382965076_n_edited.jpg
272204574_4906821129360999_7636827861424767018_n_edited.jpg
272437303_4906821356027643_4743397633368584685_n_edited.jpg
Academics/Akademie: Staff
bottom of page