top of page

OUR FAQS

SCHOOL HOURS/SKOOLURE

Our school starts promptly at 7:40 and ends at 14:00 on Monday, Tuesday and Thursday, on Wednesday and Friday we end at 13:30./Ons skool begin stiptelik om 7:40 elke oggend en sluit om 14:00 elke Maandag, Dinsdag en Donderdag, op Woensdae en Vrydae kom ons uit om 13:30

HOW MUCH IS SCHOOL TUITION?/WAT BELOOP DIE SKOOLFONDS

School Tuition amounts to R25000 per year, payable over 10 months/Skoolfonds beloop R25000 per jaar, betaalbaar oor 10 maande

CAN I SCHEDULE A SCHOOL VISIT?/KAN EK DIE SKOOL KOM BESOEK?

A school visit may be scheduled, for any queries about that please contact the school's reception./ Skoolbesoeke kan gereël word, vir enige navrae daaroor skakel gerus die skool se ontvangs

DOES THE SCHOOL HAVE HEALTHY FOOD/ HET DIE SKOOL GESONDE KOS?

Our school cafeteria offers a wide variety of healthy food options to any learner. Ons Kafeteria bied 'n verskeidenheid gesonde disse vir elke leerder.

FAQ: FAQ
bottom of page